IJzerlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat IJzerlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Noorderlaan en grens met Merksem. Volgt het tracé van het rond 1935 gedempte gedeelte van het Kempisch Kanaal tussen Lobroekdok en Asiadok. Bebouwing van fabrieks- en handelsgebouwen links en rechts van de rijweg die aangelegd is op een viaduct; hierboven kenmerkende ijzeren spoorwegviaduct, type vakwerkbrug van geklonken metalen onderdelen, te dateren 1930-35.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gebroeders De Beukelaar Cichorei

IJzerlaan 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijn van distillerie De Sleutel

IJzerlaan 66-74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuis Le Globe

IJzerlaan 54-56, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.