Isabella Brantstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Isabella Brantstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Jozef De Bomstraat en de Anselmostraat. Geopend in 1876, en "Brantstraat" genoemd in 1877. De huidige benaming "Isabella Brantstraat" naar de oudste dochter van stadssecretaris Jan Brant, die in 1609 in het huwelijk trad met de schilder Pieter Paul Rubens, dateert van 1936.

De homogene bebouwing van burgerhuizen, op enkele uitzonderingen na in neoclassicistische stijl, kwam tot stand tussen 1882 en 1912. Opvallend is het aantal speculatieve vastgoedprojecten twee, drie panden of meer panden, die als architecturaal geheel werden ontworpen. Typisch voor het straatbeeld zijn de steeds weerkerende, op dezelfde hoogte aangebrachte bel-etagebalkons en balustrades. De nummers 28 tot 58 vormen een gave, aaneengesloten gevelwand, slechts hier en daar verstoord door een tot garage verbouwd souterrain.

Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden, behoren de woning weduwe Spruyt-Prij door architect Louis Hamaide uit 1909 op nummer 10, de woning Willy Baugniet uit 1912 op nummer 14, de woning Edward Vandievort door architect Gustave Fierens uit 1911 op nummer 16, de meergezinswoning Wauters door bouwmeester Alphonse Peeters uit 1911 op nummer 18, de woning Bech uit 1904 op nummer 24, de gekoppelde burgerhuizen op nummers 27-29, en de woning Henri Cassiers uit 1882 op nummer 63, de vroegst verleende bouwvergunning in de straat.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1909#558 (nummer 10), 1912#1123 (nummer 14), 1911#106 (nummer 16), 1911#798 (nummer 18), 1904#1320 (nummer 24) en 1882#66 (nummer 63).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Isabella Brantstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Isabella Brantstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Isabella Brantstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Isabella Brantstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van acht burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Isabella Brantstraat 38-52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van negen burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Isabella Brantstraat 43-59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Isabella Brantstraat 17-21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Isabella Brantstraat 30-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Isabella Brantstraat 54-58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde winkel- en burgerhuizen

Isabella Brantstraat 1-11, Jozef De Bomstraat 70-72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Isabella Brantstraat 35-37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Schutter-Markey

Isabella Brantstraat 13-15, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.