Jan De Voslei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jan De Voslei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Westelijke begrenzing van de zogenaamde "Tentoonstellingswijk", zie Camille Huysmanslaan. Naamgeving in 1928, werd pas in 1954 de huidige brede verkeersader met groenpartijen. In 1969 aansluiting met Amerikalei door middel van tunnel bij aanleg van zogenaamde "Kleine Ring".

Bebouwing met flatgebouwen uit tweede kwart 20ste eeuw, onder meer hoekcomplex nummers 2-4 (zie Jan Van Rijswijcklaan nummers 284-290) naar ontwerp van F. Vaes, De Braey, Portielje, A. Fivey en L.H. De Koninck van 1926; voorts flatgebouwen van circa 1952-57 met name de haaks ingeplante blokken door de Maatschappij De Goede Woning naar ontwerp van J. Smolderen (zie Kiel). Aan oostzijde kerk van Christus-Koning.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw in art-decostijl

Jan Van Rijswijcklaan 284-290, Jan De Voslei 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Kleuterschool

Jan De Voslei 10, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.