Jonghelinckstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jonghelinckstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Hof ter Bekestraat en de Lange Elzenstraat. Gelegen in het zogenaamde "Leikwartier" dat midden 16de eeuw door Gilbert Van Schoonbeke verkaveld werd en bebouwd met hoven van plaisantie, onder meer het Jonghelinckshof van Jacob Jonghelinck (1530-1606). Deze staat bekend als maker van het praalgraf van Karel de Stoute, en muntmeester van Antwerpen. Het hof van plaisantie werd bij het beleg van de stad in 1584 om strategische redenen gesloopt en kort nadien herbouwd. De straat werd door het domein getrokken in 1872.

De onpare zijde wordt gedomineerd door het langgerekte gevelfront van het Gesticht voor Doofstomme Kinderen uit 1885-1895. Twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl door aannemer Petrus Franciscus Huygels-Van Humbeeck uit 1890 op nummers 21-23; drie rijwoningen met kleurrijke bakstenen lijstgevels te dateren omstreeks 1910 op numers 8A-12.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1890#169.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gesticht voor Doofstomme Kinderen

Jonghelinckstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.