Jozef De Bomstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jozef De Bomstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Sanderusstraat en de Constance Teichmannplaats/Teichmannstraat, geopend in 1876 en De Bomstraat genoemd naar Jozef De Bom (1825-1876), mede-eigenaar van de gronden; sinds 1961 Jozef De Bomstraat.

De bebouwing ging van start in 1879 en kende een eerste piek tijdens de jaren 1880, met burgerhuizen van twee tot drie bouwlagen overwegend in conventionele neoclassicistische stijl. De diamantair Henri Jacques Krijn-Huybrechts, die aan de onpare zijde een ensemble van dertien burgerhuizen (huidige nummers 21 tot 39) en een stoomdiamantslijperij liet optrekken, nam in deze periode een belangrijk aandeel van de bouwprojecten voor zijn rekening. Begin jaren 1900 volgde een tweede bouwcampagne, die naar type en stijl aansloot bij de eerste bebouwingsfase, aangevuld met enkele eclectische panden. Uit deze periode dateert ook de neogotische Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen door Jules Coomans.

Door tal van verbouwingen, verschraling van een groot aantal gevelopstanden en nieuwbouwcomplexen, ging de homogeniteit van het straatbeeld verloren. Tot de vermeldenswaardige doorsnee panden behoren de woning door aannemer Julien Bracke uit 1898 op nummer 12, de woning Somers door architect Aloïs Scheepers uit 1879 op nummer 34, de woning op nummer 40, de woning Raphaël Gys uit 1906 op nummer 56, en de woning De Bon uit 1881 op nummer 69.

  • Stadsarchief Antwerpen, 1898#1167 (nummer 12), 1879#917 (nummer 34), 1906#1120 (nummer 56), 1881#553 (nummer 69).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jozef De Bomstraat 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jozef De Bomstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jozef De Bomstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van vier burgerhuizen

Jozef De Bomstraat 18-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Jozef De Bomstraat 15-19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde winkel- en burgerhuizen

Isabella Brantstraat 1-11, Jozef De Bomstraat 70-72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Jozef De Bomstraat 7-9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen in art nouveau

Sanderusstraat 57-59, Jozef De Bomstraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen

Jozef De Bomstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Jozef De Bomstraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen

Jozef De Bomstraat 51-53, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.