Juliaan Dillensstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Juliaan Dillensstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen de Korte Van Peltstraat en de Lange Elzenstraat, geopend in 1906 en genoemd naar beeldhouwer Juliaan Dillens (1849-1904).

De bebouwing met burgerhuizen in neoclassicistische, eclectische en ingehouden art-nouveaustijl, kwam tot stand tussen 1906 en 1912. Een afwisseling van bepleisterde en beschilderde lijstgevels en kleurrijke baksteenparementen kenmerkt beide straatwanden.

Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren het nummer 3, de woning Jos Aertssens door architect Alfons Francken uit 1906 op nummer 9, de woning Frans Van Laar uit 1907 op nummer 10, het nummer 11, de woning met art-nouveau-mozaïeken door aannemer Adriaan Brosens uit 1906 op nummer 12, het nummer 14, twee woningen door architect Louis Hendrikx en het bouwbedrijf "Antwerpsche Bouwnijverheid", het nummer 16 uit 1909 voor eigen rekening en het nummer 26 uit 1908 voor de heer H. Bongaerts, de woning Jan Schoeters uit 1908 op nummer 21 en de woning Charles Braeckmans uit 1907 op nummer 51, beide door architect Hendrik Delvaux, de woning Edouard Haazen door aannemer Edouard Ploegaerts uit 1906 op nummer 61 en het geheel van winkel- en burgerhuizen Charles Platteau door architect Jules Dries uit 1906 op nummers 68-70 en Lange Elzenstraat 115.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1906#1879 (nummer 9), 1907#165 (nummer 10), 1906#2005 (nummer 12), 1909#1816 (nummer 16), 1908#1432 (nummer 26), 1908#163 (nummer 21), 1907#948 (nummer 51), 1906#1544 (nummer 61) en 1906#1168 (nummers 68-70).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Juliaan Dillensstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Juliaan Dillensstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Juliaan Dillensstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Juliaan Dillensstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Juliaan Dillensstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Juliaan Dillensstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met art-nouveau-sgraffito's

Juliaan Dillensstraat 64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van gekoppelde burgerhuizen

Juliaan Dillensstraat 50-60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Juliaan Dillensstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde meergezinswoningen

Juliaan Dillensstraat 20-22, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.