Justitiestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Justitiestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mechelsesteenweg en de Anselmostraat, gedeeltelijk geopend op de vrijgekomen gronden van het vroegere fort Montebello (opgericht 1806-1810) en reeds in 1868 genoemd naar het geplande Paleis van Justitie.

Een ruim aandeel van de oorspronkelijke bebouwing uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw is nog bewaard. Talrijke panden werden tijdens de naoorlogse periode vervangen door nieuwbouwflats. Op einde van de straat beslaat het monumentale Gerechtshof een volledig bouwblok.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis en pakhuis

Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Justitiestraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 11, 22, 55, 79-81, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van vijf gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 35-43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van heren- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 31-33, Sanderusstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 13-15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 51-53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoor van de Hypotheekbewaring, Erfenisrechten en Burgerlijke Akten

Justitiestraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Mechelsesteenweg 38, Justitiestraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rust Roest

Justitiestraat 71, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.