Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Carnotstraat en Lange Van Bloerstraat. Reeds in 1336 vermeld als "Eienstraat", verwijzend naar de zogenaamde "Eiendijk" aangelegd ter hoogte van de vallei van de Potvliet tussen Kroonstraat en Provinciestraat om er bij watervloed de openbare weg te vrijwaren tegen overstromingen. Sedert 1580 komt de naam Kerkstraat in zwang in verband met de circa 1545 gebouwde kerk van Onze-Lieve-vrouw bij Sint-Willibrords; de huidige kerk dateert van 1886-91. Gebogen straattracé met heterogene bebouwing van woon- en winkelhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Overwegend enkelhuizen van drie traveeën en twee of drie bouwlagen onder zadel- of mansardedak. Vlakke, bepleisterde en beschilderde lijstgevels, gemarkeerd door schijnvoegen, lijst- en paneelwerk, soms met erker of balkon en klassieke gevelafsluiting. Begane grond veelal met winkelpuien, in hoofdzaak nabij de Carnotstraat. Nummers 81-83 met typisch gelijnd stucwerk dat vermoedelijk later werd aangebracht. Nummers 50-52 met art-nouveau-inslag in vormgeving van pui en gevelbekroning.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Ferdinand Van Mierlo

Kerkstraat 171, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kerkstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kerkstraat 69, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Kerkstraat 161, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Kerkstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kerkstraat 72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kerkstraat 74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drukkerij-Uitgeverij Gust Janssens

Kerkstraat 7-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Kerkstraat 120-128, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Kerkstraat 167, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Kerkstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat 89, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Poortje Soep Jan van Boom

Kerkstraat 168, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen

Kerkstraat 178-180, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.