Klappeistraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Klappeistraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Lange Beeldekensstraat en Kerkstraat. Reeds vermeld als "Vlierstrate" in 1565; huidige benaming in 1840 opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen en in 1846 gewettigd. Smalle, licht kronkelende straat met woonhuizen uit de 19de eeuw, eerste, tweede en derde kwart 20ste eeuw gaande van één tot drie bouwlagen; bepleisterde en beschilderde, soms bakstenen lijstgevels zonder balkon. Nummer 42: enkelhuis van twee traveeën en één bouwlaag opklimmend tot circa 1850; bepleisterde lijstgevel met rechthoekige deur en dito beluikte vensters onder vlakke latei. Achter nummer 28: godshuis De Fraula opklimmend tot 1815 doch in 1882 herbouwd. 19de-eeuwse (tweede helft) huizen met neoclassicistische stijlkenmerken zoals schijnvoegen, panelen, lijsten, geprofileerde omlijstingen en versierde sleutels.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.