Kleinebeerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kleinebeerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat die de Draakplaats met de Rolwagenstraat verbindt en daarmee deel uitmaakt van een drukke verbindingsweg centraal door de wijk Zurenborg, waarlangs ook een tramlijn loopt. De straat werd geopend in 1883-84 en genoemd naar een sterrenbeeld, zoals de meeste straten in de nieuwe wijk.

Beide straatzijdes bestaan overwegend uit eind-19de-eeuwse rijhuizen van twee tot drie bouwlagen met neoclassicistische stijlkenmerken. Bijna allemaal zijn ze binnen een reeksbouwproject gerealiseerd, ofwel voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, ofwel voor Graaf de Brouchoven de Bergeyck, die een belangrijke aandeelhouder was van deze in 1886 opgerichte bouwmaatschappij. De meeste woningen die de maatschappij in eigen beheer bouwde, en die model stonden voor de rest van de bebouwing, hadden een neoclassicistische gevel, met hier en daar een accentwoning met een rode bakstenen gevel met neo-Vlaamserenaissance- of eclectische kenmerken.

De huizen die hier in Kleinebeerstraat het meest opvallen, kregen een neogotisch vormenpalet, wat uitzonderlijk is in Zurenborg. De Brouchoven de Bergeyck gaf voor het ontwerp van deze huizen de opdracht aan architect François Baeckelmans.

Twee woningen gebouwd door particulieren, die hiervoor netjes de stijl van de modelprojecten van de bouwmaatschappij volgde, zien we op nummers 40-42. Het neoclassicistische samenstel van twee burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect E. Horckmans voor Geens, die woonde in de Isabellelei 40 in Antwerpen. Het repeterend schema van de gevels is doorbroken door de verbouwing van de rechter woning.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1886 # 466.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance

Kleinebeerstraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neogotische stijl

Kleinebeerstraat 4, 14-16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische burgerwoningen

Kleinebeerstraat 19, 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35-53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen

Kleinebeerstraat 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee identieke neoclassicistische rijhuizen

Kleinebeerstraat 7, 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Kleinebeerstraat 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen met winkelpuien

Kleinebeerstraat 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkel

Kleinebeerstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.