Kleinehondstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kleinehondstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Kleinehondstraat is een korte, rechte straat in de wijk Zurenborg. Het is een dwarsstraatje tussen de Dageraadplaats en Grotehondstraat en past in het rationele stratenpatroon dat in 1882 werd ontworpen voor de nieuwe Oostwijk. De Kleinehondstraat werd geopend in 1883 en werd zoals veel straten in de wijk genoemd naar een sterrenbeeld. In de korte straat wordt het typische architectuurpaspoort van Zurenborg uitgekristalliseerd: de basisbebouwing bestaat uit bescheiden rijwoningen van twee bouwlagen en twee tot drie traveeën, die door originele gevelafwerkingen en de afwisseling tussen neoclassicistische en meer kleurrijke bouwstijlen, een zeer levendig geheel vormen. De twee ensembles van punt- en lijstgevels die Ernest Dieltiëns voor de Kleinehondstraat ontwierp, zijn hier duidelijke voorbeelden van. De zes huizen werden gebouwd in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren en die op grote schaal in reeksbouw investeerde. Een ander zeer opvallend huis in de straat is de woning die bouwmeester Jos. Bascourt bouwde voor zichzelf, in een bouwstijl die onmiskenbaar geïnspireerd is op de neo-Florentijnse renaissancestijl die architect Ernest Stordiau op Zurenborg ontwikkelde. De woningen in deze stijl zijn bijna allemaal als monument beschermd, omdat ze zo typerend zijn en in grote mate het aparte straatbeeld in Zurenborg hebben bepaald.

Verder een aantal voorbeelden van kleine reeksbouw voor privé-investeerders. Op nummers 4-6, een ensemble waarvan slechts de helft gaaf is bewaard; ontworpen door I. Lequesne in opdracht van P. Dupont, wonende in de Florisstraat 1. E. Horckmans, een zeer actieve bouwmeester wonend op Zurenborg, ontwierp in 1899 het ensemble van twee neorenaissancistische woningen op nummers 17-19, dat eveneens in grote mate verbouwd is. Opdrachtgever was L. Huybrechts-Vandenbergh.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1887 # 333 (4-6), 1899 # 1920 (17-19).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Architectenwoning Jos. Bascourt

Kleinehondstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch hoekensemble

Grotehondstraat 63-65, Kleinehondstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Kleinehondstraat 8-12, 16-18, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.