Korte Altaarstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Altaarstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Korte Altaarstraat is een korte verbindingsstraat tussen de Dageraadplaats en de Lange Altaarstraat, gelegen in de wijk Zurenborg. Ze werd geopend in 1884 en kreeg haar naam, zoals zoveel straten in Zurenborg, naar een sterrenbeeld.

De linker zijgevel van de Sint-Norbertuskerk, met voorgevel op de Dageraadplaats, neemt het zuidwestelijke deel van de straat in. De even zijde van de straat wordt verder gekenmerkt door homogene bebouwing van eind-19de-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen, voor een groot deel gerealiseerd als modelproject van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg realiseerde.

De familie le Grelle, gelieerd met de bouwmaatschappij, en toonde zich eveneens een belangrijke privé-investeerder. Zo liet Graaf le Grelle in 1895 de nummers 23 tot 27 bouwen naar een ontwerp van Van Roey-Luycks, een ensemble dat nu slechts gedeeltelijk is bewaard. In 1886 liet de weduwe Edm. Le Grelle de nummers 7-9 bouwen, twee smalle neoclassicistische huizen getekend door aannemer Joseph Lemmens uit Borgerhout.

De oneven zijde van de straat is minder homogeen dan de even zijde, onder meer door de nieuwbouw van de school waar vroeger het Bisschoppelijk Sint-Edmondusgesticht was gelegen (17-19).

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1895 # 502 (23-27), 1886 # 1676 (7-9).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Korte Altaarstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis van F. Delhaye

Korte Altaarstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Korte Altaarstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Korte Altaarstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Korte Altaarstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Korte Altaarstraat 14-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Korte Altaarstraat 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische huizenrij

Korte Altaarstraat 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.