Korte Van Peltstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Van Peltstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zijstraat van de Oudekerkstraat. Geopend in 1875 samen met de Van Peltstraat die het tracé kruist. Huidige naam sedert 1906.

Vrij homogene bebouwing van bescheiden burgerhuizen met twee tot drie bouwlagen, die grotendeels uit vroege jaren 1900 dateert. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels in neoclassicistische stijl wisselen af met gele baksteenparementen verlevendigd door kleuraccenten of cementtegelpanelen. Tot de eerste categorie behoren de nummers 4-6, de woning door aannemer Egide Stevens uit 1906 op nummer 7, de nummers 22, 24 en 26. Vrij gave voorbeelden van de tweede categorie zijn het woon- en handelspand door aannemer Adriaan Brosens uit 1906 op nummer 3 (hoek Oudekerkstraat), de nummers 9, 14-16, 21, en de drie afgeschuinde woon- en handelspanden op nummers 13, 15 en 20 (hoeken Van Peltstraat). Daarvan werd nummer 13 samen met de aanpalende meergezinswoning Van Pelstraat 64 voor eigen rekening opgetrokken door de Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", naar een ontwerp door de architect van de bouwmaatschappij Louis Hendrikx uit 1913.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1906#1752 (nummer 7), 1906#1446 (nummer 3) en 1913#3055 (nummer 13).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Korte Van Peltstraat 8-12, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.