Korte Van Ruusbroecstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Van Ruusbroecstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Korte Van Ruusbroecstraat is gelegen aan de noordelijke rand van de wijk Zurenborg, tussen Provinciestraat en Lange Van Ruusbroecstraat. De straat is geopend in 1879, en is in 1883-84 "Korte" Van Ruusbroecstraat genoemd in tegenstelling tot de Lange Van Ruusbroecstraat. Naamgeving naar Jan Van Ruusbroec (circa 1293-1381), mystiek schrijver uit de priorij der augustijnermonniken van Groenendaal.

Het straatbeeld is zeer heterogeen. De oudst bewaarde bebouwing is begin-20ste-eeuws, met burgerhuizen in art nouveau, waarvan er veel gebouwd zijn door de bouwmeester Jacques De Weerdt. Deze architect, die vlakbij woonde, realiseerde in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog talrijke woningen met fraai gedecoreerde gevels in de Korte en de Lange Van Ruusbroecstraat en in de Oostenstraat.

Aansluitend bij de jodenbuurt, zijn in deze en omliggende straten een aantal diamantslijperijen gebouwd. Het gebouw achter de nummer 47-40 staat er nog. Een groter complex met burelen en diamantslijperij werd gebouwd in 1907, eveneens naar ontwerp van De Weerdt, voor Dümig en Co, maar is nu niet meer herkenbaar in het straatbeeld.

Een nog herkenbaar, maar niet gaaf bewaard ensemble van drie huizen op de hoek van de Korte Van Ruusbroecstraat (53) en de Lange Van Ruusbroecstraat (19-21), bestaat uit een hoekpand in neoclassicisme en twee aansluitende rijwoningen in art nouveau. Het ensemble werd in 1907 ontworpen door A. Forton in opdracht van J. Forton.

De straat had sterk te lijden onder de Tweede Wereldoorlog, getuige de vele dossiers voor heropbouw van geteisterde woningen en de talrijke appartementsgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw in de straat. Een woning die bijvoorbeeld is vervangen door nieuwbouw is Woning De Dageraad, een art-nouveauhuis van De Weerdt uit 1907.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1907 #794 (De Dageraad), 1907 # 383 (diamantslijperij), 1907 # 687 (53, 19-21).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Appartementsgebouw in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 43-45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 25-31, 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 26-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 46-48, Lange Van Ruusbroecstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen met diamantslijperij

Korte Van Ruusbroecstraat 47-49, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.