Lamorinièrestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lamorinièrestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange straat met geknikt tracé tussen de Mercatorstraat (spoorwegberm) en de Mechelsesteenweg (Koning Albertpark), in 1845 samen met de Provinciestraat geopend als provinciale weg tussen Borgerhout en Berchem. Tot 1911 droeg het tracé van de huidige Lamorinièrestraat de benaming Provinciestraat-Zuid, en het tracé van de huidige Provinciestraat de benaming Provinciestraat-Noord. Huidige naamgeving naar de schilder François Lamorinière (1829-1911), die in 1870 een vandaag verbouwde woning liet optrekken op het nummer 133.

Heterogene bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw met in het noordelijke straatgedeelte overwegend neoclassicistische burgerhuizen, waarvan de meeste werden verbouwd. Tot de beter bewaarde voorbeelden van de oudste bebouwing, te dateren in het derde kwart van de 19de eeuw behoren de nummers 73, 75, 77, 116, 129-131, 137, 147 en 151. Het hotel Birckenstock door Lievin Van Opstal uit 1891 werd later verhoogd; burgerhuizen woning Camille Pelgrims door Ernest Pelgrims uit 1895 op nummer 188, en woning G. Wilford door Pieter De Ley uit 1900 op nummer 223. Het voorname zuidelijke straatgedeelte vanaf de kruising met Isabellalei en Marialei, wordt gekenmerkt door een opeenvolging van statige herenhuizen in eclectische en beaux-artsstijl, een aantal in half open bebouwing, opgetrokken omstreeks 1900. Verspreid over het tracé van de straat bevinden zijn drie grote schoolcomplexen, twee kloosters en een pensionaat met kapel, de oudste twee uit het laatste kwart van de 19de eeuw, de drie overige uit de jaren 1900-1914.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1870#622 (nummer 133), 1891#1133 (nummer 120), 1895#1530 (nummer 188) en 1900#1071 (nummer 223).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Haringrodestraat 91, Lamorinièrestraat 237, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lamorinièrestraat 236, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lamorinièrestraat 143-145, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 141, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 170, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lamorinièrestraat 163, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 114, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 122, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Lamorinièrestraat 81, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Collège Marie-José

Lamorinièrestraat 168, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lamorinièrestraat 174, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van zes burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 218-228, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Lamorinièrestraat 250-252, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Lamorinièrestraat 115-121, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Lamorinièrestraat 125-127, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in beaux-artsstijl

Lamorinièrestraat 168A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 229, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 123, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 227, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 248, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 233, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 235, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex In Prado

Lamorinièrestraat 136, Lange Leemstraat 246, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Bamdas-Tolkowsky

Lamorinièrestraat 238-240, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Klooster van de Soeurs de l'Espérance

Lamorinièrestraat 231, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Louis Van Kuyck

Lamorinièrestraat 153, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Pieter Van Avermaet

Lamorinièrestraat 155, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch flatgebouw

Lamorinièrestraat 204-206, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lamorinièrestraat 266, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Lamorinièrestraat 242, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Lamorinièrestraat 246, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pensionnat du Sacré-Coeur

Lamorinièrestraat 148-150, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijk Onderwijsgesticht voor Meisjes 3

Lamorinièrestraat 244-246, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Lagere Meisjesschool 9

Lamorinièrestraat 93, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Steeg met arbeiderswoningen

Lamorinièrestraat 30/3-7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lamorinièrestraat 57, 61, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 203, 207, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Verbouwde diamantslijperij met woning in art-decostijl

Lamorinièrestraat 84, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.