Lange Altaarstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Altaarstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechte straat gelegen op de wijk Zurenborg, tussen Door Verstraete- en de Draakplaats. Zoals vele andere straten in de buurt gebeurde de naamgeving in 1883 naar een sterrenbeeld.

De Lange Altaarstraat is een vrij drukke verbindingsweg door de wijk, waarlangs onder meer een busverbinding passeert. De oorspronkelijke eind-19de-eeuwse bebouwing is op vele plaatsen verstoord door nieuwbouw en verbouwingen. De westelijke zijde (even huisnummers) is daarbij nagenoeg volledig ingenomen door nieuwe bouw van de voormalige Sint-Edmondusschool, de huidige school De Dageraad.

Aan oostelijke zijde (oneven huisnummers) is het straatbeeld gaver bewaard, met neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-rijhuizen van twee, uitzonderlijk drie, bouwlagen onder zadel- of mansardedak. We vinden er vooral reeksbouw van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen en van vaste investeerders zoals aannemer Peeters-Gowie en de familie Le Grelle.

Het hoekhuis met de Korte Altaarstraat bijvoorbeeld (30), werd samen met de woningen in de Lange Altaarstraat 26-30 en Korte Altaarstraat 29-31, in 1897 ontworpen door Van Roey-Luyckx in opdracht van Graaf Oscar Legrelle. De nummers 30 en 28 zijn herkenbaar bewaard gebleven, evenwel zonder het authentieke schrijnwerk.

De woningen op nummers 7-9, allebei met één bouwlaag verhoogd, vormden samen met het vervangen nummer 5 een ensemble dat in 1888 door F. Verwimp werd getekend voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen. Ondanks de aanpassingen en verbouwingen, herkennen we de typische elementen van de reeksbouw waarmee de bouwmaatschappij Zurenborg heeft vorm gegeven.

De percelen tussen de hoeken met de Draakplaats en met de Korte Altaarstraat, werden als één geheel gebouwd rond 1891 naar een ontwerp van L. Peeters-Gowie, die de reeks voor eigen rekening realiseerde. Enkel Korte Altaarstraat 22 bleef van het gevarieerde ensemble goed bewaard, de andere gevels zijn aangepast of vervangen door nieuwbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1897 # 247 (26-30, Korte Altaarstraat 29-31), 1888 # 1452 (5-9), 1891 # 1432 (32-38, Draakplaats 4, Korte Altaarstraat 22-24).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Eclectisch hoekensemble

Door Verstraeteplaats 6, Schorpioenstraat 2-4, Lange Altaarstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble met imposant hoekhuis

Lange Altaarstraat 29, Dolfijnstraat 1-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble

Lange Altaarstraat 2, Door Verstraeteplaats 1, Kreeftstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Altaarstraat 11, 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen

Lange Altaarstraat 17, 21, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.