Lange Beeldekensstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Beeldekensstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen De Conincplein en Pothoekstraat, eertijds Beeldekesweg, modo -straat, reeds vermeld op plan van Van Lyere van 1696. Huidige naam na opening van Korte Beeldekensstraat (circa 1855). Volkse straat met heterogene bebouwing uit de 20ste en 21ste eeuw, sterk verspringende kroonlijstlijnen. Voornamelijk eenvoudige, neoclassicistisch geïnspireerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met doorlopende lekdrempels en kordons; sommige gevels rijker uitgewerkt met imitatievoegen, panelen, frontons, balkon en decoratief stucwerk. Van oudsher handelsfunctie, zie bewaarde 19de-eeuwse houten (onder meer de nummers 10, 12, 30, 170 en 188) en latere 20ste-eeuwse winkelpuien. Aan de noordzijde enkele stegen en op het einde van de straat het Stuivenberggasthuis; aan de zuidzijde inplanting van een kerk (nummer 22) en een school. Nummer 224 met hardstenen gedenkplaat: "Hier leefde en werkte / Vincent Van Gogh / van einde november 1885 / tot einde februari 1886."

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Fabriek De Neef

Lange Beeldekensstraat 205-207, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Lagere Jongensschool 15 en Lagere Meisjesschool 14

Lange Beeldekensstraat 258, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Beeldekensstraat 272, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool 14

Lange Beeldekensstraat 260, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Heilig Hart

Lange Beeldekensstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Steeg met huisjes

Tien-Gebodensteeg 1-9, 2-10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stuivenberggasthuis

Lange Beeldekensstraat 267, Boerhaavestraat 18-20, Pothoekstraat 109, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.