Lange Dijkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Dijkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Jansplein en Ellermanstraat, gedeelte van de vroegere "dijk van den Dam", van Sint-Jansplein naar Dambrugge. Het gedeelte van de dijk ten noorden van de Ellermanstraat verdween circa 1871 bij de aanleg van het Hoofdgoederenstation. Heterogene bebouwing met winkel- en woonhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw: eerstgenoemde in neoclassicistische stijl met bepleisterde en beschilderde lijstgevels gemarkeerd door stucwerk, enkele balkons.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Cinema Pax

Lange Dijkstraat 70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijnen St. Joseph

Lange Dijkstraat 98, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rij neoclassicistische arbeiderswoningen

Lange Dijkstraat 103-111, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.