Lange Elzenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Elzenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange straat met rechtlijnig tracé tussen de Balansstraat en de Kielsevest. De oorspronkelijke Lange Elzenstraat werd circa 1860 bij de bouw van de Brialmontvesting verdeeld in een deel intra muros en extra muros, laatstgenoemde sinds 1887 Kruishofstraat. De straatmaam verwijst naar het 15de-eeuws domein Langen of Groten Elst, later Kruishof, dat ten westen begrensd werd door de Lange Elzenstraat.

Versnipperde en gehavende bebouwing van burger- en winkelhuizen uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, met sterk verspringende kroonlijsten. Oudste huizen in neoclassicistische stijl met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, soms gedecoreerd met stucwerk; verder kleurige bakstenen lijstgevels, nummer 56 geaccentueerd door kleurrijke tegelfriezen en -panelen.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in eclectische stijl

Oudekerkstraat 76-96, Lange Elzenstraat 99-101, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van tien burgerhuizen en een winkelpand

De Braekeleerstraat 2-16, Lange Elzenstraat 58-62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveastijl

Lange Elzenstraat 122-124, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in art-nouveaustijl

Lange Elzenstraat 94, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.