Lange Lozanastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Lozanastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange straat met gebogen tracé tussen de Solvynsstraat en de Jan Van Rijswijcklaan. De naam verwijst naar de Lo(e)sane, een veldnaam reeds voorkomend in de 14de eeuw. Deze oude weg naar het galgenveld werd in 1698 vermeld als "Lossane" (gebogen noordelijk deel) en "Galgestraat" (zuidelijk deel), laatstgenoemde nadien ook Kleine Galgestraat. De naam Lozanastraat dateert van 1862, het predicaat Lange werd in 1869 toegevoegd.

Vrij heterogene bebouwing grotendeels opgetrokken in het laatste kwart van de 19de en de vroege 20ste eeuw. Neoclassicistische burger- en herenhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de eerste bebouwingsfase, zijn nog sporadisch bewaard over de volledige lengte van het tracé. Het bouwblok met de Sanderusstraat en de Anselmostraat vormt een homogeen ensemble burgerhuizen en meergezinswoningen uit begin jaren 1900, gekenmerkt door kleurrijke baksteenparementen. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren voor eigen rekening opgetrokken burgerhuis (gedecapeerd) door architect Theodoor Vermeulen uit 1905 op nummer 51, en het geheel van drie burgerhuizen Arthur Caels door aannemer Eugène Van Beylen uit 1907 op nummers 63-67. Tot de vermeldenswaardige panden uit het interbellum behoren de woning Mion door architect Joseph Ditvoorts uit 1927 op nummer 14, een verbouwing in art-decostijl van een neoclassicistisch burgerhuis uit de jaren 1870, en de modernistische dokterswoning Nyssen door Léon Stynen uit 1931-1932 op nummer 228. Een zone in het zuidelijke straatgedeelte, waar zich het in 1876 ontworpen Ouderlingentehuis door Ernest Dieltiëns bevond, werd aan het einde van de Tweede Oorlog getroffen door ‘vliegende bommen’, en vervolgens met een verbrede rooilijn heropgebouwd. De straatwanden worden veelvuldig onderbroken door grootschalige nieuwbouwcomplexen, met name op de grote kruispunten en in het laatste straatgedeelte.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1905#891 (nummer 51), 1907#620 (nummers 63-67), 1927#27002 (nummer 14) en 1932#41313 (nummer 228).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Atelier Mion-Mosaique d'Art

Lange Lozanastraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis eclectische stijl

Lange Lozanastraat 189, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Lange Lozanastraat 232, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 234, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 98, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 92, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 117, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Lozanastraat 221, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 119, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 121, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 123, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 91, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 242, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 133, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen en winkelpand in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 20, 23, 34-36, 56, 76, 84, 128, 134-136, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 229, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in neotraditionele stijl

Lange Lozanastraat 227, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 135-141, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 8-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 48-50, 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 39-41, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 280-288, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van herenhuizen en een burgerhuis

Lange Lozanastraat 236-240, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen

Lange Lozanastraat 138, Durletstraat 2-6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat HBK-hoofdzetel

Lange Lozanastraat 250-260, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 100, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 152, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorégencestijl

Lange Lozanastraat 244, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Home Leroux-Van Spilbeeck

Lange Lozanastraat 60-62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Arthur Van Poeck en burgerhuis

Lange Lozanastraat 45-47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Jules De Cleyn

Lange Lozanastraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Lange Lozanastraat 294, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pennsylvania Foundation

Lange Lozanastraat 183, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijhuis met winkelpui

Lange Lozanastraat 167, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal wooncomplex Ten Weyngaerde

Lange Lozanastraat 101-103 (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 38, Stefaniestraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa in cottagestijl

Lange Lozanastraat 218, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in art-nouveaustijl

Lange Lozanastraat 296, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.