Lange Slachterijstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Slachterijstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geopend in 1877 en 1886, genoemd naar het nabije slachthuis. Zijstraat van Lange Lobroekstraat, deels evenwijdig ermee en deels loodrecht (twee korte dwarsstraatjes). Bebouwing met arbeiderswoningen uit 1895 en het eerste kwart van de 20ste eeuw (?), opgetrokken volgens spiegelbeeld- (nummers 99-113) en repeterend schema. Beschilderde baksteenbouw; telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, licht getoogde muuropeningen; nummers 99-113 met sierankers.

  • Stadsarchief Antwerpen , Bouwaanvragen D2, 1895, Modern Archief 20.304, dossier 627.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Varkensuitbeenderij Dierckx

Lange Slachterijstraat 3-5, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.