Lange Van Ruusbroecstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Van Ruusbroecstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange straat dwars door het Antwerpse, noordelijke deel van de Zurenborgwijk, tussen de Plantin en Moretuslei en de Oostenstraat. De straat werd aangelegd in 1879 en werd Korte Ruusbroecstraat genoemd, naar de middeleeuwse mysticus Jan Van Ruusbroec (circa 1293-1381). Bij de aanleg van de wijk Zurenborg in 1883-84 werd de straat verlengd en bij de verkaveling gevoegd. Daarbij kreeg ze de naam Lange Ruusbroecstraat; circa 1905 Lange Van Ruusbroecstraat.

De straat wordt gekenmerkt door een sterk heterogene bebouwing met huizen die opklimmen tot de vierde kwart van de 19de eeuw (na 1886, zoals te zien op het kadasterplan van A. Scheepers) en uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Veel woningen zijn gerealiseerd in kleine reeksen, onder het beheer van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg realiseerde. De maatschappij werkte samen met verschillende architecten, die doorgaans burgerhuizen tekenden in neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl. Een ondertussen sterk verbouwd voorbeeld is het trio op nummers 119-123, met een centrale woning die een neo-Vlaamserenaissance-puntgevel had, met open loggia in de gevelpunt. Het ensemble werd getekend in 1895 door Jules Hofman.

Een ensemble van een hoek- en een rijhuis in zeer eenvoudige neoclassicistische stijl dat door particulieren werd gebouwd staat op de hoek met de Kleinebeerstraat (Lange Van Ruusbroecstraat 36, Kleinebeerstraat 1). Schrijnwerker Du Bois Aug. uit de Lambertusstraat 23 in Berchem diende het bouwdossier in 1887 in voor S. Smout, Klapdorp 117.

Ter hoogte van de Oostenstraat is een concentratie woningen uit het begin van de 20Ste eeuw bewaard, waaronder verschillende in art nouveau. Veel huizen in dit stukje van de straat werden door architect Jacques De Weerdt getekend, die er een tijd zijn praktijk vestigde. Alle huizen die De Weerdt hier tekende zijn in een andere stijl, waardoor de huizenrij als een staalkaart van zijn kunnen kan worden gepresenteerd. De nummers 12 en 16 waren eveneens realisaties van De Weerdt, ondertussen afgebroken: op nummer 12 een woning in beaux-artsstijl voor vaste klant De Lamotte (1909), en op nummer 16 woning Den Arend in art nouveau voor Middelaer uit de Congresstraat 41, voorzien van een grote achterliggende opslagplaats (1910). Kleurrijke bakstenen gevels uit het begin van de 20ste eeuw combineren vaak het materiaalgebruik uit de art nouveau met een klassieke, vrij doorsnee gevelopbouw. Voorbeelden zijn nummer 21, met rode gevel, een woning die in 1902 getekend werd door J. Lathouwers en L. Molin voor Ch. Baert uit de Rolwagenstaat 92. Jos Lathouwers tekende in 1906 op nummer 137 een gelijkaardige woning voor De Ceulaer uit de Nottebohmstraat 52, met een gele bakstenen gevel waarin het schrijnwerk van de deur deels werd bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers,1887 # 118 (36), 1895 # 238 (119-123), 1909 # 2135 (12), 1910 # 1058 (16), 1902 # 950 (21), 1906 # 1008 (137).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Architectenwoning Jacques De Weerdt

Lange Van Ruusbroecstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-nouveau-burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-nouveau-burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-nouveau-burgerhuis van Schroyens

Lange Van Ruusbroecstraat 135, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 95, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 139, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 109-115, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl, architectenwoning Jules Hofman

Lange Van Ruusbroecstraat 67-71, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Lange Van Ruusbroecstraat 54-66, 70-74, 78, Grotebeerstraat 81-83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble in art nouveau

Korte Van Ruusbroecstraat 46-48, Lange Van Ruusbroecstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 31, Rolwagenstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 129, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 7-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Nottebohmstraat 43-47, Lange Van Ruusbroecstraat 112-116, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 85-91, Raafstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Walvisstraat 1-7, Lange Van Ruusbroecstraat 80-84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 79, 83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 63-65, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 49-53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 73-75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 46-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Lange Van Ruusbroecstraat 86-108, Walvisstraat 15-19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische huizenrij

Lange Van Ruusbroecstraat 99-107, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neorenaissance burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 97, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee art-nouveau-burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 13-15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee eclectische burgerhuizen

Lange Van Ruusbroecstraat 125-127, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 133, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.