Lange Winkelhaakstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Winkelhaakstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan noordzijde van Carnotstraat. Naam Winkelhaakstraat (naar de vorm van de straat) in 1850; na verbinding met Dambruggestraat circa 1875, zogenaamd Korte en Lange Winkelhaakstraat. Doodlopende straat met bebouwing van circa 1900. Eenvoudige enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee of drie bouwlagen, gecementeerde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Nummers 57-69 en 60-76: doodlopende steeg met enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd volgens spiegelbeeldschema met gekoppelde deuren in één omlijsting. Bakstenen lijstgevels met verdiepte muurvlakken, doorgetrokken lekdrempels, decoratief metselwerk en sierankers.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.