Lemméstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lemméstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Robert Molsstraat en de Van Schoonbekestraat, geopend in 1910. De straatnaam verwijst naar de wol- en huidenhandelaars Jan Lodewijk (1786-1865) en Lieven Christiaan Lemmé (1789-1863), afkomstig uit Frankfurt am Main, die zich in 1814 te Antwerpen vestigden en een belangrijke rol speelden in het stedelijke economie.

De homogene bebouwing van burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische, beaux-arts- of art-nouveaustijl, dateert grotendeels uit de periode van kort na de opening van de straat in 1910, tot aan de Eerste Wereldoorlog. De Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht" met Jules Hofman als architect, realiseerde in totaal tien panden in de Lemméstraat, waaronder de woning Lempereur uit 1911 op nummer 10. Enkele resterende kavels werden pas begin jaren 1920 ingevuld. Lijstgevels met parementen in contrasterend metselwerk bepalen het straatbeeld.

Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de woning Raymond Jacobs door architect Hippoliet De Vos uit 1923 op nummer 11, het geheel van drie gekoppelde burgerhuizen op nummers 12-16, de woning Charel Jacob door aannemer Ch. Claessens-Lauwers uit 1911 op nummers 22-24 en het gedecapeerde hotel Ferdinand Marsily-Pecher door architect Frans Stuyck uit 1910 op nummer 26.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#1039 (nummer 10), 1922#13203 en 1923#14937 (nummer 11), 1911#133 (nummers 22-24), 1910#2269 (nummer 26).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Lemméstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lemméstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lemméstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Lemméstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Lemméstraat 30-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Van Schoonbekestraat 160, Lemméstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning en burgerhuis

Lemméstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Lemméstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Lemméstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Lemméstraat 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Lemméstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woonhuis Willem Elsschot

Lemméstraat 21, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.