Londenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Londenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Verbindingsdok-Oostkaai en Kempisch Dok-Westkaai. Brede straat waar eertijds de Lillopoortvest lag, bij aanleg in 1868 Engelsestraat genoemd, in 1869 Londenstraat; begin 20ste eeuw gedeeltelijk zogenaamd Donkerenhoek. Drukke straat (zie toegangsweg Havengebied) met naast banale rijhuizen, enkele magazijnen, een schoolgebouw en een dienstgebouw voor havenarbeiders.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw Société Anonyme des Entrepôts Libres d'Anvers

Londenstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Schuilplaats voor Werklieden

Londenstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat The Antwerp Grainwork Company

Londenstraat 28-30, Bordeauxstraat 7, Kribbestraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Werkmanswelzijn, Vrije Technische Scholen

Londenstraat 41-43, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.