Maria-Henriëttalei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Maria-Henriëttalei_AN

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Gelegen tussen de Frankrijklei enerzijds, de Rubenslei en de Van Breestraat anderzijds, vormt de Maria-Henriëttalei de meest zuidelijke van de drie korte verbindingslanen tussen de Leien en het Stadspark. Bij de opening in 1868 aanvankelijk Rockoxlei genaamd, naar de Antwerpse burgemeester, humanist en mecenas Nicolaas Rockox (1560-1640). In hetzelfde jaar werd de straat herdoopt onder de naam van de tweede Belgische koningin Maria-Henriëtta (1836-1902), en dit naar analogie met de parallelle Louiza-Marialei en Maria-Theresialei.

Brede, korte straat van twee rijstroken en een met een dubbele rij platanen beboomde middenberm, die vandaag de toegang vormt tot een ondergrondse parkeergarage. Van de oorspronkelijke bebouwing, bestaande uit statige neoclassicistische heren- en burgerhuizen hoofdzakelijk uit de jaren 1868-1872, overleefden slechts het hotel Dhanis op de hoek met de Frankrijklei, en het hotel Van Dael op de hoek met de Van Breestraat. Architect Lievin Van Opstal ontwierp behalve de hotels Dhanis en Van Dael in dezelfde periode nog drie huizen in de straat, waaronder de verdwenen hotels Elsen-Cateaux op de hoek van de Rubenslei en Marchal op nummer 6. Waar de appartementsgebouwen "Helvetica" en Deneef, al in de latere jaren 1930 werden opgetrokken, dateren de overige flats uit eind jaren 1940 tot begin 1970.

De kruising van Rubenslei, Van Eycklei, Van Breestraat en Maria-Henriëttalei werd vanaf 1886 ingenomen door het standbeeld van Jacob Jordaens door Jules Pécher, vandaag opgesteld op de Oever. Het maakte in 1901 plaats voor het standbeeld van David Teniers door Joseph-Jacques Ducaju, dat hier op zijn beurt verdween in 1934, en vandaag zoals aanvankelijk de Teniersplaats siert.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1871#431 (hotel Elsen-Cateaux) en 1872#574 (hotel Marchal).
  • VAN RUYSSEVELT A. 2001: Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids inventaris van de beelden en de monumenten, Antwerpen, 74-75 en 82-83.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementscomplex Helvetica

Rubenslei 36, Maria-Henriëttalei_AN 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis Dhanis

Maria-Henriëttalei_AN 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Maria-Henriëttalei_AN 10, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.