Marialei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Marialei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen Lamorinière- en Boomgaardstraat. Aanvankelijk een rechte privé-weg, die omstreeks 1850 werd omgebogen bij de bouw van het zogenaamde "fortje van Berchem". Dit laatste verdween omstreeks 1885 voor de bouw van het "Militair Hospitaal" of "Mariagasthuis" en het “Arsenaal”. De naam Marialei zou verwijzen naar een lid van de familie Nottebohm, de vroegere grondeigenaar.

Heterogene bebouwing hoofdzakelijk samengesteld uit burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl, waarvan enkele panden uit eind jaren 1890 dateren, en het merendeel uit de periode 1900-1914. Inplanting van de gebouwen van het militair hospitaal aan de noordzijde, in de bocht van de straat. Tot de belangrijke vastgoedinvesteerders behoorden de weduwe Nottebohm-von Laer en kinderen, die hier een twintigtal panden tot stand brachten, en de bouwmaatschappij “Vooruitzicht” die er acht voor haar rekening nam. Het bebouwing van het westelijke straatgedeelte met het meest statige karakter, bepaald door voortuintjes met smeedijzeren hek aan de zuidzijde, is het minst goed bewaard. Het oostelijke straatgedeelte, tegenover het Militair Hospitaal” wordt bepaald door eenvoudige lijstgevels in polychrome baksteenbouw.

Tot de meest eenvoudige of licht verbouwde panden behoren de woning Elst door John Voet voor “Vooruitzicht” uit 1911 (nummer 21), de woning De Vos door Adolphe Van Coppernolle uit 1907 (nummer 30, verbouwd), de woning Kennis door Alphonse Pauwels uit 1910 (nummer 32, verbouwd), de woning door Charles Wuyts voor de "Berchemsche Bouwhandel" uit 1910 (nummer 42), de gekoppelde woningen Augusta Nottebohm door Jaak Alfons Van der Gucht uit 1901 (nummers 45-47, oorspronkelijk drie panden) en 1903 (nummer 49), de woning Van der Veken door Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1909 (nummer 46), een burgerhuis in baksteenbouw (nummer 51), de woning Schuermans met sgraffitopaneel uit 1907 (nummer 56), de woning Spoelders door Van Nieuwerburgh & Zoon uit 1909 (nummer 58), de woningen Govaerts uit 1908 en Polak uit 1907 door “Vooruitzicht” (nummers 62-64), de woning door Henri Smits uit 1908 (nummer 66), de woning Van Lieshout uit 1907 (nummer 68), de woningen door “Vooruitzicht” uit 1909 en 1908 (nummers 70 en 74) en de meergezinswoning Somers door de Gebroeders Wauters uit 1909 (nummer 72).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#1836 (nummer 21), 1907#1066 (nummer 30), 1910#1265 (nummer 32), 1910#1276 (nummer 42), 1901#445 en 1903#349 (nummers 45-47 en 49), 1909#1310 (nummer 46), 1907#858 (nummer 56), 1909#1092 (nummer 58), 1908#237 en 1907#1778 (nummers 62-64), 1908#778 (nummer 66), 1907#781 (nummer 68), 1909#264 en 1908#898 (nummers 70 en 74) en 1909#572 (nummer 72).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Marialei 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Marialei 41, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Marialei 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Marialei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorenaissancestijl

Marialei 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis of meergezinswoning in art-nouveaustijl

Marialei 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drie gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Marialei 31-35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Marialei 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Marialei 14-18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Marialei 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex in beaux-artsstijl

Helenalei 1, Marialei 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met café in art-nouveaustijl

Marialei 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Julia & Walther

Marialei 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Floris Jespers

Marialei 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Léon Riket

Marialei 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Les Marguerites

Marialei 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Maria

Marialei 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Marialei 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Marialei 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Militair Hospitaal en Arsenaal

Albert Claudestraat 1, 2-16, 5, 21, 25, Artsen zonder Grenzenstraat 2-6, 10-14, 11-15, 18, 21-23, 31,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.