Maria-Theresialei (Antwerpen)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Maria-Theresialei_AN

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen de Frankrijklei enerzijds, de Quellinstraat en de Rubenslei anderzijds, vormt de Maria-Theresialei de meest noordelijke van de drie korte verbindingslanen tussen de Leien en het Stadspark. Bij de opening in 1868 aanvankelijk Van Ertbornlei genaamd, naar de Antwerpse burgemeester, orangist en kunstverzamelaar Florent van Ertborn (1784-1840). In zelfde jaar werd de straat herdoopt onder de naam van keizerin Maria-Theresia (1717-1780), en dit naar analogie met de parallelle Louiza-Marialei en Maria-Henriëttalei.

Brede, korte straat van twee rijstroken en een met een dubbele rij platanen beboomde middenberm, die als parkeerplaats is ingericht. Van de oorspronkelijke bebouwing, bestaande uit statige neoclassicistische heren- en burgerhuizen hoofdzakelijk van omstreeks 1870, overleefde slechts het hotel Gossen. Interessante complexen uit het vroege en late interbellum zijn het bank- en appartementsgebouw Banque Hypothécaire en Immobilière d’Anvers en de Central Park Residence. De overige bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit conventionele flatgebouwen uit de jaren 1950 en 1960.

De kruising van Rubenslei, Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei, werd van 1881 tot 1934 ingenomen door het standbeeld van Quinten Matsijs door Jacques de Braekeleer, Leonard en Henri Blomme, vandaag opgesteld op de Baron Dhanislaan.

  • VAN RUYSSEVELT A. 2001: Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids inventaris van de beelden en de monumenten, Antwerpen, 108-109.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Banque Hypothécaire et Immobilière d'Anvers

Maria-Theresialei_AN 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Central Park Residence

Maria-Theresialei_AN 23, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.