Memlingstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Memlingstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Jacob Jordaensstraat en Rembrandtstraat, gelegen ten zuiden van het Stadspark; in 1869 genoemd naar de schilder Hans Memeling (1430-1494). Aanvankelijk langere straat waarvan in 1895 een gedeelte bij de Florisstraat werd gevoegd.

Thans korte, rechte straat met vrij gave gevelwanden van bescheiden burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw en later. Vlakke bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels met verspringende kroonlijsten en rechthoekige muuropeningen. Tot de best bewaarde voorbeelden behoort een geheel van drie gekoppelde rijwoningen op nummers 8-12.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.