Middelheimlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Middelheimlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Floraliën- en Beukenlaan, vroeger Wilrijkse Hofdreef, sedert 1912 bij Antwerpen gevoegd en Middelheimlaan genoemd naar het goed "Middelheim" of "Wilrijkse Hof", dat reeds in de 14de eeuw vermeld wordt. Beboomde, gekasseide laan lopend door het Nachtegalenpark tussen zogenaamde Middelheim-Hoog, namelijk kasteelpark met openluchtmuseum voor beeldhouwkunst, en zogenaamde Middelheim-Laag dat aansluit bij Vogelenzang. Ten noordoosten van het park: gebouwen van vroegere Koloniale Hogeschool en Middelheimziekenhuis.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kasteeldomein Middelheim

Middelheimlaan 61-63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koloniale Hogeschool

Middelheimlaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Nachtegalenpark

Beukenlaan zonder nummer, Middelheimlaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.