Miraeusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Miraeusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Paleisstraat en de Solvynsstraat, geopend in 1868-1869 en aanvankelijke (Oude) Boomse Steenweg genoemd. De huidige benaming verwijst naar Aubertus Miraeus of Aubert le Mire (Brussel, 1573-Antwerpen, 1640), kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, humanist, filoloog en historiograaf. Het noordelijke deel van de straat werd circa 1900 bij de Solvynsstraat gevoegd.

Van de oorspronkelijke bebouwing met burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit het laatste kwart van de 19de eeuw, resten nog de gekoppelde woningen De Bon uit 1881 op nummers 11-19, het nummer 35, en de gekoppelde woningen A. Beeldens -Van Elewijck uit 1891 op nummers 39-41. De eclectische en art-nouveau-bebouwing aan de pare zijde, kwam begin jaren 1900 tot stand. Tijdens de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914, brandden meerdere panden aan beide straatzijden uit.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1881#1236 (nummers 11-19) en 1891#734 (nummers 39-41).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl

Miraeusstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Miraeusstraat 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Miraeusstraat 14-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in art-nouveaustijl

Miraeusstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.