Molenstraat (Antwerpen)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Molenstraat_AN

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen de Sanderusstraat en de Mechelsesteenweg. In 1490 reeds vermeld als Meulestraatje, in 1846 gewettigd als Molenstraat. De straatnaam is ontleend aan de windmolens genaamd "De Oranjeboom" en "Coolhaes" die ter hoogte van huidige Molenstraat aan de Mechelse Steenweg stonden.

De oorspronkelijke bebouwing met burgerhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw is slechts sporadisch bewaard. Op nummers 53-55, hoek Montebellostraat, twee gekoppelde burgerhuizen naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1875. De opdrachtgever Adriaan Jozef Arnou, was de vader van architect Albert Arnou, die hier van begin jaren 1890 tot midden jaren 1900 woonde en kantoor hield.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1875#971 (nummers 53-55).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Molenstraat_AN 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 52-56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Molenstraat_AN 26-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Molenstraat_AN 38-42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Molenstraat_AN 45-49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Molenstraat_AN 46-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf burgerhuizen in eclectische stijl

Molenstraat_AN 79-87, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Molenstraat_AN 73, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.