Moonsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Moonsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen de Fransenplaats en de kruising van Sint-Laureisstraat en Hof ter Bekestraat, in het verlengde van de Broederminstraat. Geopend in 1885 op gronden Moons en genoemd naar de voormalige grondeigenaar.

De bebouwing met veeleer heterogeen karakter, kwam grotendeels tot stand in de periode 1885-1914. Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl aan de pare zijde, met als meest gave panden de woning Grielens uit 1900 op nummer 6, de gekoppelde woningen door aannemer Constant Van Regemortel uit 1901 op nummers 12-14, de woning Albert Melius door aannemer J.B. Eyskens op nummer 20 (gedecapeerd), de gekoppelde woningen door aannemer Winders Frères uit 1885-1886 op nummers 24-30 en de gekoppelde woningen door schrijnwerker C. Peeters uit 1899 op nummers 42-44. Van het oorspronkelijke onderstation van de Compagnie électrique Anversoise door architect Joseph Hertogs uit 1906 op nummer 29 is niets bewaard. Eclectisch burgerhuis met neorenaissance-inslag en vroeger atelier van de 'ornemanist' Louis Ceulemans uit 1902-1903 op nummers 11-13, en twee gekoppelde meergezinswoningen met art-nouveau-inslag opgetrokken door deze laatste in 1911 op nummers 17-19.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1900#907 (nummer 6), 1901#1580 (nummers 12-14), 1895#941 (nummer 20), 1886#155 (nummers 24-26), 1885#1219 (nummers 28-30), 1899#427 (nummers 42-44), 1906#1257 (nummer 29), 1902#2108 en 1903#934 (nummers 11-13) en 1911#1882 (nummers 17-19).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische hoekbebebouwing

Sint-Laureisstraat 95, Moonsstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Moonsstraat 32-34, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.