Mozartstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mozartstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mechelsesteenweg en de Harmoniestraat. Geopend in 1879 en in verband met de nabij gelegen Harmonie genoemd naar de beroemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Homogene bebouwing met burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit de jaren 1880 tot 1886 aan de onpare zijde, slechts op twee percelen onderbroken door naoorlogse flats.. Tot de doorsnee of minder gave panden behoren een geheel van twee gekoppelde burgerhuizen door aannemer Joannes Franciscus Reusens uit 1886 op nummers 13-15, en de woning Delescluze-De Swert door aannemer Pieter De Ley uit 1881 op nummer 19. De pare zijde wordt gedomineerd door grootschalige, op één na naoorlogse flatgebouwen

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1886#562 en 1881#446.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Mozartstraat 20-22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mozartstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mozartstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mozartstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Mozartstraat 3-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meesterwoning in eclectische stijl

Mozartstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.