Napelsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Napelsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Indiënstraat en Napoleonskaai. In 1868 Rigastraat genoemd en in 1869 verdoopt in Napelsstraat. Aan pare zijde, tussen Napoleonskaai en Londenstraat, rijhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadel- of schilddak; bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels met neoclassicistische stijlkenmerken; begane grond met winkelpuien; tussen August Michiels- en Cadixstraat recent complex met douanecentrum. Aan onpare zijde tussen Indiënstraat en Cadixstraat eenheidsbebouwing van vier bouwlagen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; gele bakstenen lijstgevels met dito gekleurde banden, per twee traveeën geritmeerd door lisenen in de bovenbouw; afgeschuinde hoeken met ijzeren bekroning ter hoogte van Genuastraat; diverse venstervormen; winkelpuien. Sedert inventarisatie voor de helft gesloopt. Op hoek met Rigastraat, pakhuis met gele bakstenen lijstgevels en afgeronde hoek op gebouchardeerde sokkel van arduin, met dito banden, sierankers, initialen T.S.L. en datering 1911 zijde Rigastraat. Nabij August Michielsstraat neogotische bakstenen gebouwen van zogenaamd "Technicum".

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Napelsstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.