Oudekerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oudekerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met licht geknikt tracé tussen de Fransenplaats en de Lange Elzenstraat. Voorheen "Sint-Jorislei" genaamd. In haar huidige gedaante dateert deze straat van circa 1545, toen Gilbert van Schoonbeke, die in de omgeving verschillende straten aanlegde, haar tracé wijzigde. Circa 1660 werd hier voor het extra-muros gedeelte van de Sint-Jorisparochie, de oudste Sint-Laurentiuskerk gebouwd. Kerk en straat zijn duidelijk terug te vinden in de "Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen" van 1698. Toen circa 1777 een eindje verder een ruimere kerk werd gebouwd ter vervanging van de voorgaande, ontstond weldra de naam "Oude-Kerkstraat" voor de straat die naar de oudste kerk liep.

De huidige bebouwing kwam nagenoeg volledig tot stand tussen eind jaren 1890 en de Eerste Wereldoorlog, en bestaat hoofdzakelijk uit burgerhuizen. Deze variëren in stijl van het conventionele neoclassicisme en eclecticisme, tot een gematigde beaux-arts- of art-nouveaustijl, met zowel bepleisterde en beschilderde lijstgevels als parementen uit metselwerk. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de gekoppelde woningen Van Cotthem en de Nave uit 1904 op nummers 29-33, de later verhoogde woning Henri Roosens uit 1904 op nummer 35, de gekoppelde woningen Brugmans, Kenis en Huygebaert uit 1904 op nummers 52-56, de woning door aannemer Richard Somers uit 1905 op nummer 55, de woning Goethals uit 1904 op nummer 58, de woning Edouard Bernaerts uit 1909 op nummer 59 en de gekoppelde woningen Jos Durinckx uit 1910 op nummers 63-65, beide door aannemer Arthur Bernaerts, en de gekoppelde woningen weduwe Julien Steyaert door architect Jan Van Weert uit 1903 op nummers 72-74.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1904#830 (nummer 29), 1904#829 (nummer 31), 1904#849 (nummer 33), 1904#1006 (nummer 35), 1904#191 (nummers 52-56), 1905#2275 (nummer 55), 1904#904 (nummer 58), 1909#135 (nummer 59), 1910#315 (nummers 63-65) en 1903#957 (nummers 72-74).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Oudekerkstraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Oudekerkstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Oudekerkstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Oudekerkstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Oudekerkstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Oudekerkstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in eclectische stijl

Oudekerkstraat 76-96, Lange Elzenstraat 99-101, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in neorococo

Oudekerkstraat 30-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Oudekerkstraat 47-49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Oudekerkstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa in eclectische stijl

Oudekerkstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa Louise

Oudekerkstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Flor Alpaerts

Oudekerkstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.