Oudesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oudesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Jansplein en Dambruggestraat. In 1565 is er spraken van een "rooden steenwech"; deze liep toen van ter hoogte van de Rode Poort via de zuidoostelijke grens van het latere Sint-Jansplein tot aan het gehucht Dambrugge of Dam en werd derhalve ook wel Dambrugge Steenweg geheten. De huidige naam duikt op in een straatnamenlijst van circa 1833. Overwegend enkelhuizen uit de 19de eeuw.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Arbeiderswoningen

Oudesteenweg 101-105, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Oudesteenweg 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Oudesteenweg 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Comptoir Sucrier

Oudesteenweg 85-91, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Henricusgesticht

Oudesteenweg 81, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.