Pestalozzistraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Pestalozzistraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in in de zogenaamde Tentoonstellingswijk (zie Camille Huysmanslaan), tussen de Jan Van Rijswijcklaan en Jan De Voslei,in 1927 Oefeningstraat omwille van het nabijgelegen oefenplein van de rijkswacht. Sinds 1932 huidige benaming naar de pedagoog Johann Pestalozzi (1746-1827), in verband met de opening de van Stedelijke Normaal- en Oefenschool.

Straatbeeld gedomineerd door genoemde school en de Christus Koningkerk (zie Jan De Voslei).

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw De Backer

Pestalozzistraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Normaal- en Oefenschool

Pestalozzistraat 5-7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.