Peter Benoitstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Peter Benoitstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen de kruising van Gounodstraat, Verdussenstraat en Constantia Teichmannplaats, en de Van Schoonbekestraat. Oorspronkelijk een gedeelte van de Teichmannstraat, doodlopend aan de zuidzijde, werd de straat in 1894 op initiatief van grondeigenaar Auguste Gossen doorgetrokken tot de Van Schoonbekestraat. Sinds 1894 vernoemd naar de componist Peter Benoit (1834-1901).

De westzijde wordt gedomineerd door de ensembles burgerhuizen Gossen-Van den Wouwer en Thys-Van den Wouwer, in 1898 en 1901 ontworpen door architect Emile Thielens, gekenmerkt door een afwisseling van historiserende stijlen en eigentijdse art nouveau. Ensemble burgerhuizen in beaux-artsstijl aan de oostzijde, een deel gebouwd kort vóór de Eerste Wereldoorlog, de overige tijdens de vroege jaren 1920. Naoorlogse flatgebouwen op de hoeken met de Van Schoonbekestraat.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Aannemerswoning Jan Brouwers

Peter Benoitstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Peter Benoitstraat 19A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Peter Benoitstraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Peter Benoitstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Peter Benoitstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Peter Benoitstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Peter Benoitstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Franserenaissance-stijl

Peter Benoitstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Peter Benoitstraat 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Peter Benoitstraat 16-22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Peter Benoitstraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis verbouwd tot appartementsgebouw

Peter Benoitstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Peter Benoitstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.