Plantin en Moretuslei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Plantin en Moretuslei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Loosplaats en Ooststation, gedeeltelijk op het grondgebied van Borgerhout. Aanvankelijk een weg langs de Herentalse Vaart, laatstgenoemde gegraven circa 1490 en overwelfd in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Vroeger Vaartdijk en (Herentalse) Vaartstraat genoemd, huidige benaming naar de drukkers Christoffel Plantin (1514-89) en diens schoonzoon Jan Moerentorf, alias Moretus (1543-1610); de gronden van de familie Moretus tussen het Herentalse fort (Stadspark) en spoorweg werden verkaveld vanaf het derde kwart van de 19de eeuw. Het straatgedeelte tussen de spoorweg en de Provinciestraat werd samen met de Van den Nestlei in het verlengde van de Belgiëlei aangelegd in 1911, op de gronden Isenbaert-De Boey en Donnet-Van Oenen. De bouwvoorschriften legden hier voor de gevels het exclusief gebruik van natuursteen op, en sloten de oprichting van nijverheidsgebouwen, fabrieken en pakhuizen uit.

Thans brede uitvalsweg in oostelijke richting die in Borgerhout aansluiting geeft op de autosnelweg. Huidige heterogene bebouwing uit het vierde kwart van de 19de en de 20ste eeuw. Tussen Stadspark en spoorweg is een groep neoclassicistische burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw of begin 20ste eeuw bewaard, drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog, gekenmerkt door centrale balkons en stucwerk (nummers 1 tot 13, 19 en 25). Daarnaast meer grootschalige panden met neoclassicistische, eclectische of art-nouveau-kenmerken en recente kantoor- en flatgebouwen. "Van Breda Building" op nummer 295: brutalistisch kantoorcomplex gebouwd door Groep J. Van Breda & C°, het kerngebouw naar een ontwerp van Paul Goossens uit 1967, met later toegevoegde west-, oost- en noordvleugels. Abstract reliëf "Muur Reliëf 68" door beeldend kunstenaar Luc Peire uit 1968, quasi over de volledige breedte geïntegreerd in de pui van het kerngebouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 180#1912 (Van Breda Building).

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 157, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 90, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neotraditionele stijl

Plantin en Moretuslei 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met pakhuis

Plantin en Moretuslei 69, Wipstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 110-116, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in neorenaissancestijl

Plantin en Moretuslei 54-56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 76-80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 89-91, Provinciestraat 228, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 79-85, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 55-57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 71-73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels-, kantoor- en appartementsgebouw met werkplaats in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 75, Wipstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handelsgebouw Haentjens

Plantin en Moretuslei 60-62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Maison B. Schmitz

Plantin en Moretuslei 59, Wipstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 170, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 87, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in neorococostijl

Plantin en Moretuslei 74, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ons Huis

Plantin en Moretuslei 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Plantin

Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sigarettenfabriek Araks

Plantin en Moretuslei 67, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.