Ploegstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ploegstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Provincie- en Pelikaansstraat, ten zuiden van de Zoo. Oude straat, aanvankelijk tussen steenweg naar Deurne (Carnotstraat) en Kievitsstraat, waarvoor in de tweede helft van de 16de eeuw zowel benaming Ploegstraat als Vossenstraatje gebruikelijk was, eerstgenoemde naam zou afkomstig zijn van een hoeve gelegen aan de steenweg naar Deurne. Zuidelijk deel in 1846 Kievitsstraatje, noordelijk deel in 1863 bij Provinciestraat gevoegd. Noordelijke straatwand ingenomen door achtergevels van Zoogebouwen, zuidzijde met resten van banale 19de-eeuwse bebouwing.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis gedateerd Anno 1885

Ploegstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dominicanerklooster

Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Dominicus

Provinciestraat zonder nummer, Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.