Populierenlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Populierenlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Jan Van Rijswijcklaan en Kruishofstraat, evenals andere straten in de buurt in 1925 genoemd naar een boom. Grensstraat van de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" waarvan de bebouwing onderworpen was aan strikte reglementen. Korte gebogen straat op grens met Wilrijk; aan noordzijde flatgebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw aansluitend bij bebouwing van Jan Van Rijswijcklaan; aan zuidzijde het zogenaamd "huis Guiette", naar ontwerp van Le Corbusier.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Huis Guiette

Populierenlaan 32, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.