Provinciestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Provinciestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Carnot- en Mercatorstraat, geopend in 1845 als provinciale weg (zie benaming) tussen Berchem (Mechelse Steenweg) en Borgerhout (Ommeganckstraat); in 1863 verlengd met noordelijk deel tussen Ommeganck- en Carnotstraat.

In 1874 huidige straat zogenaamde Provinciestraat-Noord, in tegenstelling tot Provinciestraat-Zuid, de huidige Lamorinièrestraat. Lange, kronkelende straat waarvan de oudste bebouwing opklimt tot het derde kwart van de 19de eeuw, zie vele bouwaanvragen en kadasterplan van A. Scheepers (1886).

Thans heterogene bebouwing met woon- en winkelhuizen uit de 19de eeuw (tweede helft) en de 20ste eeuw. Geheel van typische neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met markante balkons en neo-Lodewijk XVI-decor, art-nouveau-geïnspireerde kleurige baksteengevels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, enkele neotraditionele panden en banale bakstenen of gecementeerde lijstgevels uit de 20ste eeuw. Aan de westzijde neogotische Sint-Dominicuskerk.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Provinciestraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Gustave Fierens

Provinciestraat 250, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-nouveau-winkelhuis met diamantslijperij

Provinciestraat 271, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Provinciestraat 63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 89-91, Provinciestraat 228, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex in art-nouveaustijl

De Boeystraat 14-16, Provinciestraat 258, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Isidoor Meyers

Provinciestraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in neoclassicistische stijl

Provinciestraat 234-238, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Provinciestraat 74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkel- en burgerhuis

Provinciestraat 22, 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Dominicus

Provinciestraat zonder nummer, Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijhuis in neoclassicistische stijl

Provinciestraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

Provinciestraat 262, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Max Rooses

Provinciestraat 83, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.