Ramstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ramstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De Ramstraat is gelegen in Zurenborg, tussen de Lange Van Ruusbroeckstraat en de Dageraadplaats. De rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk. De naamgeving van de straat in 1883 sluit aan bij het thema van de sterrenbeelden dat men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos. De afbeelding van een Ram is opgenomen in de decoratie van de woning op nummer 12.

De bebouwing in de Ramstraat is exemplarisch voor de hele wijk. Het gaat om eind-19de-eeuwse rijwoningen van twee tot drie traveeën en twee tot drie bouwlagen, met gevels die afwisselend in neoclassicistische en in een meer kleurrijke bouwstijl zijn gerealiseerd zoals neorenaissance, eclecticisme of art nouveau. Hoewel het algemene beeld van Zurenborg eclectisch aandoet, is het merendeel van woningen in een neoclassicistische bouwstijl opgetrokken. Een groot deel van de woningen is tevens reeksbouw door investeerders, vaak in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren.

Een voorbeeld is het ensemble van zeven kleine woningen op nummers 3-15, in 1888 ontworpen door Ernest Dieltiëns in opdracht van de Société. Ook het hoekhuis op nummer 1, op de hoek met de Lange Van Ruusbroecstraat werd door Dieltiëns getekend in opdracht van de Société. Het gevelplan van dit ondertussen volledig verbouwde pand, is ingesloten in het bouwdossier voor het grote ensemble in de Grotebeerstraat uit in 1889.

Een kleiner ensemble van de Société vinden we op nummers 4-8, getekend in 1890 door E. Horckmans. De grootste huizenrij in de Ramstraat, nummers 26-46, werd echter gerealiseerd in 1888 door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck. Zowel Arnou als de Brouchoven de Bergeyck (Hemiksem), waren aandeelhouders van "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises". Als aandeelhouders hebben ze allebei veel geïnvesteerd in de wijk, in woningen bestemd voor verkoop en verhuur. Arnou was tevens één van de meest productieve architecten in de wijk. Beide heren stonden ook in voor het hoekhuis in neo-Vlaamse renaissance op nummer 24, een realisatie uit 1889 waar Arnou heel trots op was, getuige de cartouche met zijn signatuur.

Er werden ook losse woningen gebouwd voor privépersonen. Een voorbeeld is de neoclassicistische burgerwoning op nummer 18 die Ernest Pelgrims in 1890 ontwierp voor juffrouw Anna Pelgrims. Wellicht was dat zijn zus, gezien hun gemeenschappelijke adres in de Van Schoonbekestraat 11b. Met hetzelfde typeplan bouwde Pelgrims nog een huis in de straat, voor juffrouw De Beuckelaer uit de Lange Nieuwstraat 31. Een zeer bescheiden neoclassicistisch enkelhuis op nummer 20 dateert uit de eerste jaren van de 20ste eeuw.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1889 # 806 (1), 1890 # 622 (18).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Eclectisch ensemble

Ramstraat 17, 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen

Ramstraat 4-8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van elf neoclassicistische burgerhuizen

Ramstraat 26-46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

Ramstraat 3-15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met de Grotebeerstraat

Ramstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Ramstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Ramstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Ramstraat 10-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis van Guillaume Van Oenen

Ramstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.