Richardstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Richardstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Dambrugge- en Hollandstraat. Vermoedelijk in 1858 geopend op gronden Spillemaeckers en genoemd naar grondeigenaar. De naam "Richardstraat" ontmoeten we pas in 1862. Onpare zijde met homogene bebouwing van kroonlijstlijn. Overwegend vlakke, bepleisterde, beschilderde, en sterk horizontaal belijnde lijstgevels met neoclassicistische stijlkenmerken en rechthoekige muuropeningen. Nummers 5 en 7 met fraaie consoles onder de kroonlijst, herbouwd in 1890 naar ontwerp van Redig.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1890, Modern Archief 20.261, dossier 910.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Richardstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.