Rolwagenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rolwagenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Rolwagenstraat is een drukke verbindingsweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Lange Van Ruusbroecstraat, waarlangs de tramlijn naar Berchem-Station loopt.

De straat gaat terug op een historische tracé, dat al is afgebeeld in de "Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen van 1698" als deel van een langere weg tussen Kievitsstraat en Lange Leemstraat. Naamgeving in 1846 naar huis "den rollewagen".

De straat situeert zich aan de noordelijke rand van de wijk Zurenborg en bestaat uit bescheiden woningen met wisselende kroonlijsthoogte en breedte. Vermoedelijk door vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog is van het oorspronkelijke eind-19de- en begin-20ste-eeuwse straatbeeld weinig of niets overgebleven.

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroecstraat vinden we nog twee realisaties van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen, de bouwmaatschappij die Zurenborg uitbouwde tot een wijk voor de betere middenklasse. In 1898 gaf ze de opdracht voor de bouw van een vrije jongensschool op nummer 73. In 1889 realiseerde de maatschappij een hoekensemble van zes woningen, een typisch voorbeeld van de modelarchitectuur die de bouwmaatschappij wilde verspreiden. Op nummer 68 ten slotte, een eind-19de-eeuwse woning van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met een in deze straat zeldzaam bewaarde lijstgevel in neoclassicistische stijl.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Hoekensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lange Van Ruusbroecstraat 31, Rolwagenstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jongensschool

Rolwagenstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.