Rotterdamstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rotterdamstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Jansplein en De Coninckplein. Het straatgedeelte tussen Sint-Jansplein en Olijftakstraat dateert van 1867, zie naamgeving in dat jaar, de verlenging tot aan het De Coninckplein ter plaatse van de voormalige spoorweg naar Rotterdam, dateert van 1876. Vooral enkelhuizen uit tweede helft 19de eeuw met neoclassicistische stijlkenmerken; verschillende huizen met balkon.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis en architectenwoning Joseph Goeyvaerts

Rotterdamstraat 51-55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Rotterdamstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Rotterdamstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.