Rudolfstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rudolfstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Lange Lozanastraat en de Boudewijnstraat. Naamgeving in 1880 naar Rudolf van Oostenrijk (1858-1889), zoon van keizer Frans Jozef I en keizerin Elisabeth (Sissi), die in 1881 te Brussel huwde met prinses Stefanie van België, tweede dochter van Leopold II.

De straat werd volgens de bouwaanvragen tussen 1881 en 1898 homogeen bebouwd met burgerhuizen van een standaardtype in neoclassicistische stijl. Het betrof individueel opgetrokken woningen of bescheiden vastgoedprojecten van twee tot maximaal vijf gekoppelde woningen. Slechts een beperkt aantal panden is vrij intact bewaard, geconcentreerd in de tweede helft van de straat: woning Elebaers uit 1881 op nummer 23, woning Noë Rombouts door aannemer Charles Van den Bosch-Van Camp uit 1885 op nummer 27, nummer 31, drie resterende van een geheel van vier gekoppelde woningen door Bernard De Pooter uit 1896 op nummers 33-39, geheel van drie gekoppelde woningen door aannemer Edouard Bernaerts uit 1898 op nummers 41-45, nummer 42, woning weduwe Biel-Goossens (gedecapeerd) door architect Guillaume Van Oenen uit 1887 op nummer 47, één resterende van een geheel van vier woningen door Bernard De Pooter uit 1887 op nummer 50, en geheel van drie gekoppelde woningen door aannemer Petrus Franciscus Van der Gucht uit 1883 op nummers 52-56. Afwijkend geheel van drie gekoppelde, eclectische burgerhuizen Wagemans, met een parement uit geel baksteenmetselwerk door ingenieur-architect Walter Van Kuyck op nummers 58-62, en rij interbellumwoningen in de eerste straathelft.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1881#507 (nummer 23), 1885#293 (nummer 27), 1896#1572 (nummers 33-39), 1898#1953 (nummers 41-45), 1887#1741 (nummer 47), 1887#303 (nummer 50), 1883#1322 (nummers 52-56) en 1905#1535 (nummers 52-56).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Rudolfstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Rudolfstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Tiebos

Rudolfstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Tiebos

Rudolfstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Rijck

Rudolfstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.