Sanderusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sanderusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mertens en Torfsstraat en de Lange Lozanastraat, onderbroken door de kruising met de Anselmostraat en de Jozef De Bomstraat. Naamgeving in 1868 naar kanunnik Antoon Sanders (1586-1664), beter bekend als de geschiedschrijver Antonius Sanderus.

De bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen tussen Mertens en Torfsstraat en Molenstraat, dateert uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Tot de meest gave panden behoren de gekoppelde woningen Grandjean door architect Jean-Laurent Hasse uit 1884 op nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26, de gekoppelde woningen door architect Charles De Roeck uit 1883 op nummers 7-9, de gekoppelde woningen Rademakers door architect Ernest Dieltiëns uit 1882 op nummers 11-13, de aannemerswoning Johannes Franciscus Campers op nummer 25 uit 1871, en nummer 27.

De bebouwing van burgerhuizen in neoclassicistische, eclectische, beaux-arts- en gematigde art-nouveaustijl tussen Molenstraat en Anselmostraat dateert uit de vroege 20ste eeuw. Tot de doorsnee panden behoren het nummer 44, de woning Eugène Verbinnen door architect Adolphe Mortier uit 1907 op nummer 54, de woning door aannemer C. De Jongh-De Luyck uit 1903 op nummer 56, en nummer 62.

Het laatste straatgedeelte tussen Anselmostraat en Lange Lozanastraat wordt gedomineerd door het Entrepôt Steenackers. Op het braakliggende perceel ernaast, bevond zich tot de jaren 1970 een monumentaal pakhuis in eclectische stijl van het Belgisch Leger.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#328 (nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26), 1883#1097 (nummers 7-9), 1882#1015 (nummers 11-13), 1871#116 (nummer 25), 1907#1427 (nummer 54) en 1903#284 (nummer 56).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burger- en winkelhuis in eclectische stijl

Sanderusstraat 46, 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis en pakhuis

Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Sanderusstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Sanderusstraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sanderusstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sanderusstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Sanderusstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Sanderusstraat 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sanderusstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sanderusstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neotraditionele stijl

Sanderusstraat 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drie burgerhuizen in eclectische stijl

Sanderusstraat 28-32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Entrepot Steenackers

Sanderusstraat 70-72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Justitiestraat 31-33, Sanderusstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen in art nouveau

Sanderusstraat 57-59, Jozef De Bomstraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Sanderusstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in second-empirestijl

Sanderusstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning en garage in art deco

Sanderusstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Sanderusstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.