Schulstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schulstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Van Schoonbekestraat en de Harmoniestraat. Geopend in 1864 en genoemd naar grondeigenaar Jean Schul. Deze liet in 1872 op de hoekpercelen met de Van Schoonbekestraat twee symmetrische hoekhuizen optrekken, die de toegang tot de straat markeerden, vermoedelijk bedoeld om de verkoop van bouwgronden te stimuleren.

De oorspronkelijke bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen, die tijdens de late jaren 1870 en de vroege jaren 1900 tot stand kwam, is slechts fragmentair bewaard. Tot de gave doorsnee panden behoren de woning Marinus door aannemer Jean Baptiste Bourguignon uit 1884 op nummer 40, en de woning Eugeen Van der Linden uit 1877 op nummer 46. Modernistisch appartementsgebouw gebouwd in opdracht van notaris Frans Alois Torfs, naar een ontwerp door architect Carlos Van der Voodt uit 1933 op nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#411, 1877#404 en 1933#44529.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Schulstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Schulstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Schulstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Schulstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Schulstraat 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Schulstraat 14-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Edouard de Jans

Schulstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Symmetrische hoekhuizen in neoclassicistische stijl

Schulstraat 1, 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee stellen gekoppelde burgerhuizen

Schulstraat 4-6, 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.